Silové zvíře

Jak nejlépe představit silové zvíře? Také jste měli v dětství svého „imaginárního“ kamaráda a viděli to, co dospělí ne? A také vám dospělí říkali, že už jste velcí a tihle kamarádi neexistují? Čím častěji to říkali, tím víc jste o tento dětský zrak přicházeli, až všechno kouzelné ve vašem životě jednoho dne skončilo.

silové zvíře 
medvěd
Každý máme svého zvířecího ochránce

Tak jako tento „imaginární“ kamarád, nejbližší přítel z dětství, by se dalo popsat i silové zvíře. Podle staré indiánské moudrosti se po narození dítěte shromáždí u jeho duše spirituální ochránci. Velkou část z nich tvoří zvířata. Jedno z nich se rozhodne vzít si dítě na starost, chránit ho a předávat mu svou moudrost. Bohužel dnešní doba takovým příběhům nepřeje a není divu, že s těmito spojenci máme křehké pouto. Přes všechny zbytečné zprávy a hluky neslyšíme jejich hlas, který nás má provádět všemi strastmi.

silové zvíře 
lední medvěd
silové zvíře 
vlk

Propojení se silovým zvířetem

Šaman ale dokáže člověka s jeho spojencem znovu propojit. Po shledání se silovým zvířetem může vnímavý člověk najít nečekaný zdroj síly. Stačí si jen stanovit záměr. K této základní praktice dostávám s klienty nejčastěji. Je to první a základní stupeň k propojení se všemi aspekty své duše. Po propojení vám vysvětlím, jak se svým silovým zvířetem můžete sami komunikovat, jak se k němu chovat, přivolat si ho na pomoc spolupracovat na řešení problémů.

 Už teď vím, že mě nikdy nepřestane fascinovat hluboká moudrost a klidná síla našich duchovních zvířecích spojenců.

silové zvíře 
liška

Co říká literatura

O silových zvířatech toho bylo napsáno mnoho, já bych ráda citovala můj oblíbený příspěvek z knihy Šamanská moudrost od spisovatelky Marielu Lörler:

„Prostřednictvím svých zvířecích příbuzných můžeme dospět ke skutečné síle racionálního úsudku, ke zdravému a prospěšnému lidskému rozumu. Jestliže v sobě znovu rozvineme a naučíme se používat zvířecí podstatu, sílu instinktu, bude naše jednání pramenit z osobního středu a jednotlivé úkoly v sobě vždy ponesou jádro celku.

Když se díváme na zobrazení světců, například čtyř evangelistů  nebo Ježíše, zjistíme, že jsou často zpodobněni s nějakým zvířetem. Tím je vyjádřeno, že člověk dospěje ke své svatosti, celistvosti, pokud zná sílu zvířete a využije ji při vlastních skutcích. Cesta k vyléčení člověka se musí spojit se silou zvířete.

 Za tím to účelem, jak nás učí magické kolo, má každý člověk osobního zvířecího spojence. To znamená, že každému jedinci stojí po boku jeden či více živočichů, kteří mu pomáhají při rozpoznávání a naplňování jeho životního poslání. Je důležité, aby člověk o svých zvířecích spojencích věděl a mohl se sjednotit s jejich silou, která mu pomůže jednat na základě bezpečných instinktů a vždy uplatňovat zdravý lidský rozum.“

silové zvíře 
velryba
silové zvíře
slon

Spojení

Pokud se mnou chcete šamanovat, tak mi napište na email.

Email: konzultace@samanka-z-mesta.cz

Blog