Šamanské léčení

V rámci šamanského léčení používám níže uvedené techniky a jejich kombinace. Takto jsem je rozdělila pro vaši lepší představu.

Samozřejmě každý klient je na své specifické cestě a potřebuje jiný přístup. Proto ve většině případů dojde na různé druhy šamanského léčení. Na začátku sezení si udělám tzv. diagnostickou cestu a zeptám se svých a vašich spojenců, jak lze daný problém řešit. Podle toho zvolím následující postup.

Věřím, že vám popsané techniky přiblíží, jakým oblastem se šamanské léčení věnuje a pomáhá.

Techniky šamanského léčení

Jak bude šamanské léčení probíhat

Vždy se vám budu snažit co nejvíce přiblížit, co se bude dít. V zájmu klienta i šamana je, aby se léčený cítil co nejlépe, pohodlně a věděl, do čeho jde.

Je dobré si stanovit co nejjasnější záměr a konkrétní prosbu či otázku pro duchovní spojence. Díky tomu může být šamanské léčení co nejpřesnější a také se vám po sezení budou dobře hodnotit výsledky práce. Více informací najdete v sekci Jak to bude probíhat.

Spojení

Pokud se mnou chcete šamanovat, tak napište či zavolejte.

Telefon: 723 720 442
Email: konzultace@samanka-z-mesta.cz

Blog