fbpx Příběh duše - Práce s energií Matky země - Šamanka z města

Příběh duše – Práce s energií Matky země

Se svolením klientky sdílím jeden z příběhů její duše. Doufám, že pro ty, kterých se to týká, bude tento příběh aktivační a inspirující v jejich tvorbě. Takto jsem příběh přijala:

„Máte nadání na komunikaci se Zemí, jste vyzývána, abyste ponořila ruce hluboko do hlíny. Zkuste i více procítit vaše kroky po zemi, až se budete cítit, že chcete chodit bosa. Hlína a země k vám může promlouvat mnoho způsoby, chození je jen jeden z nich.

Ve vaší přirozené energii je předat zemi energii, která jí pomůže k růstu, k obnově. Vyměňujete si léčení vzájemně, stačí se na to naladit. Pracujte opět s rostlinami, s hlínou. Země vám touto cestou chce předat i informace, vzpomínky, staré příběhy, které nemají upadnout v zapomnění.

Položte své ruce na zem a přijímejte, co vám chce říct. Můžete tyto příběhy a léčení předávat dál, vnášet do tohoto světa. Nemusíte tyto informace přijímat pouze formou slov. Může k vám přijít melodie, píseň. Můžete najednou vidět symbol, obrazec, obraz. Možná budete chtít najednou tančit. To jsou všechno způsoby, jak dostat tyto energie ven a přenést do kolektivního vědomí. Rozproudit tuto energii Matky země. Vyslyšet, co země chce říct a předat to dál- jakoukoliv formou. Jakoukoliv cítíte jako vhodnou a v tu chvíli nejlepší. Můžete třeba i něco vyrábět. Z hlíny, nebo jiných přírodnin.

Naladit se na to, že chcete vyslyšet Zemi, má nám toho mnoho co říci a předat. Vzpomínky, moudrost.  Budete to léčivé pro vás i pro ostatní. Může tyto informace „vyhodit“ do prostoru energeticky, nebo předat-říci někomu, kdo je ochoten naslouchat.

Nebojte se tedy zabořit ruce hluboko do hlíny a naladit se. Je to něco, si duše i Země žádá, co bude pomáhat.“

Chcete také poznat příběhy své duše? Přijďte na můj seminář Příběhy duše.

Začínáte a ještě si nejste jistý, zda umíte přijít informace z jemněhmotných světů? Přijďte na seminář Propojení s duchovním průvodcem, kde se vše naučíte.

Podívejte se na další příběhy duše:  

Duše zpěvu

Duše harmonie domova

Pavoučnice


Kategorie: Duše a my

Publikováno: 11:07 10. 5. 2022

Spojení

Pokud se mnou chcete šamanovat, tak mi napište na email.

Email: konzultace@samanka-z-mesta.cz

Online seminář

Blog