fbpx ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Šamanka z města

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatelka služeb se jakožto správce osobních údajů, které ji budou na základě smlouvy uzavřené s klientem (ústně či písemně) nebo na základě souhlasu klienta poskytnuty nebo se souhlasem klientů, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

I. Správce osobních údajů

Jméno: Martina Pašingerová

IČO: 04034520

Adresa: Oravská 1886/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

E-mail: konzultace@samanka-z-mesta.cz

II. Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

A. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše uvedených smluv.

Účel zpracování

Poskytování služeb nebo produktů podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

B. Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním.

Klient, který uzavře smlouvu o koupi, smlouvu o poradenství, smlouvu o členství nebo udělí svůj souhlas prostřednictvím webové stránky poskytovatelky služeb, uděluje souhlas poskytovatelce služeb k zasílání newsletteru a k využití osobních údajů k marketingu poskytovatelky služeb.

Klient, který se účastní živých nebo on-line akcí poskytovatelky, poskytne poskytovatelce reference nebo komentář, uděluje poskytovatelce licenci s fotodokumentací, referencemi a komentáři nakládat ve prospěch své podnikatelské činnosti.

Účel zpracování

Nabídka a informování o službách nebo produktech poskytovatelky služeb. Takto udělený souhlas vylučuje možnost využít osobní údaje klientů ve prospěch třetích osob.

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti souhlasu klienta se zpracováním za definovaným účelem a po skončení účinnosti nebo odvolání souhlasu klienta s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

III. Cookie

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenávání IP adresy klienta, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem poskytovatelky služeb, neboť v důsledku toho poskytovatelka služeb může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu klienta.

Webové stránky poskytovatelky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může klient na svém počítači zakázat.

IV. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou součástí uzavřené smlouvy.

V. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoliv odvolat souhlas dává klientovi možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracování osobních dat odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Spojení

Pokud se mnou chcete šamanovat, tak mi napište na email.

Email: konzultace@samanka-z-mesta.cz

Přihlaste se
k odběru

Online seminář

Napsali o mně

5.0
Na základě 11 recenzí
powered by Google
Matěj Čihák
Matěj Čihák
13:06 05 Mar 23
Martina je skvělá! Pokud se zajímáte o šamanismus a chcete se v něm rozvíjet, můžete navštívit její semináře. Nebo pokud jako já řešíte nějaké osobní problémy a hledáte propojení s duchovním světem, můžete zajít na šamanské léčení. Je to jedna z věcí, které mi pomohli a pomáhají na mojí cestě. Díky! *
Tina Hudečková
Tina Hudečková
10:54 15 Feb 23
Moc krásný zážitek, děkuji za nalezení toho co jsem nalézt potřebovala.
Dani 17
Dani 17
20:27 27 Aug 22
Mohu Marti jen doporučit. Úžasná duše... je hrozně fajn. Byla jsem na dvou kurzech co byli peckovní a užila jsem si to... rozhodně mi to mnohé dalo. Já musím říct že jen doufám a to bude asi tak pořád, že se naše cesty znovu střetnou... snad je to vzájemné u mě určitě. Mohu jen doporučit je to nezapomenutelné-ta energie... nádhera. Děkuji!!!♡🦌
Zobrazit všechny recenze
js_loader

Blog